Paketo zavese

Paketo zavese postavljaju se na mehanizam sa točkićima što omogućava da se zavesa povlačenjem lanca podiže odnosno spušta.

Mogu biti šivene sa horizontalnim kanalima u koje se uvlače šipkice čime se postiže stepenasto slaganje zavese pri povlačenju na gore. Bez šipkica postiže se horizontalno, pliše nabiranje zavese.

Pored toga zavesa može biti šivena i tako da se pri podizanju formiraju baloni.

JoomSpirit